Častni člani

Marjan MoškonMarjan Moškon je ustanovni član Društva Novo mesto in častni občan Mestne občine Novo mesto. Na ustanovnem zboru društva je vodil delovno predsedstvo in bil na prvi seji upravnega odbora izvoljen za namestnika predsednika Antona Škerlja. Od vpisa društva v register januarja 1994 je pripravljal in urejal društveno glasilo Poročevalec, od leta 2001, ko je društvo pričelo izdajati glasilo IZZIV, pa je bil najprej njegov oblikovalec in tehnični urednik ter v letih 2008 in 2014 njegov odgovorni urednik. Društvo Novo mesto je zastopal v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto in v občinskih odborih za gospodarstvo in urbanizem. V vlogi občinskega svetnika z liste Društva Novo mesto je zaslužen za ohranitev gozdička v Drgančevju za potrebe izgradnje univerzitetnega kampusa, preprečil je prodajo Televizije Novo mesto podjetju Pro Plus, pripravil pa tudi žal nerealiziran predlog zapore Glavnega trga s seznamom prireditev za oživitev osrednjega mestnega trga. Kot član upravnega odbora za Obnovo Narodnega doma je vodil sestanke razširjenega odbora in skrbel za zbiranje denarnih prispevkov za njegovo prenovo.

Marijan LapajneMarijan Lapajne je ustanovni član Društva Novo mesto in dolgoletni član upravnega odbora. Po izobrazbi arhitekt se v društvu poglobljeno posveča arhitekturni in prostorski problematiki Novega mesta. Njegova posebna skrb sta zgodovinsko mestno jedro in zgodovinsko predmestje Kandija. Na številne prostorske in razvojne težave in priložnosti je opozarjal s številnimi pripombami, predlogi, sporočilnimi fotografijami, tiskovnimi konferencami, razstavami in publikacijami. Z izdajo društvenega kataloga »Kandija iz preteklosti v prihodnost« je podrobno orisal urbanistično in prometno problematiko celotne Kandije. V zadnjem času se je posebej posvečal problematiki umeščanja t. i. 3. razvojne osi v urbani prostor Novega mesta s predlogom arhitekturne zasnove mostu v Ločni, prilagojeni tamkajšnji kulturni krajini. Med njegove prispevke k delovanju in prepoznavnosti društva lahko omenimo še predlog rešitve starega mlina ob Težki vodi in ureditve Bršljina, znana pa je tudi njegova pobuda za peš povezavo Kapiteljskega griča z Loko ob nekdanjem mestnem obrambnem stolpu na Kapiteljski ulici z navezavo na načrtovano brv pred gradičema Kamen in Mostek.

Matjaž VerbičMatjaž Verbič je ustanovni član Društva Novo mesto. Dolga leta je opravljal funkcijo društvenega blagajnika, v zadnjih dveh mandatih pa je vodil nadzorni odbor. V obdobju, ko je društvo šestnajst let sodelovalo v delu občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, je organiziral in skrbel za volilna opravila, kot so evidentiranje kandidatov in priprava kandidacijskega gradiva. Aktivno je sodeloval pri pripravi, organizaciji in izvedbi pogovornih večerov društva, skrbel za medijsko promocijo društva in stike z javnostmi ter vodil soočanja županskih kandidatov pod okriljem našega društva. V času krajše krize vodenja društva je uspešno opravljal vlogo vršilca dolžnosti predsednika in je v tem, za društvo negotovem času, nesporno zaslužen za nemoteno delovanje organov društva in ohranitev članstva.

 

Več iz te kategorije: « Društvo se predstavi

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.